Post- och telestyrelsen, PTS

Ansvaret för personuppgifter i mobila innehållstjänster tydliggörs

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 13:08 CET

PTS och Datainspektionen har gemensamt granskat hur personuppgifter hanteras i mobila innehållstjänster. Ett viktigt resultat av arbetet är ett tydliggörande av hur ansvaret för hanteringen av uppgifterna fördelas mellan de olika typerna av aktörer på marknaden.

Ringsignaler, bilder, nyheter och väderprognoser. Den snabbt växande marknaden för mobila innehållstjänster innebär nya affärsmöjligheter för mobiloperatörerna: att sälja personuppgifter som exempelvis uppgifter om var användaren befinner sig vidare till leverantörer av innehållstjänster.

PTS och Datainspektionen har i ett gemensamt projekt granskat hur uppgifter om mobilanvändare överförs mellan aktörerna på marknaden för mobila innehållstjänster. Den här typen av tjänster faller under två regelverk: lagen om elektronisk kommunikation som PTS är tillsynsmyndighet för, och personuppgiftslagen med Datainspektionen som ansvarig myndighet.

- Både operatörer och innehållsleverantörer hanterar personuppgifter och det är viktigt ur ett integritetsperspektiv att det är tydligt vem som har ansvaret för denna hantering. Det har funnits en osäkerhet bland marknadens aktörer om vem som bär detta ansvar. Och detta har vi nu tydliggjort, säger Göran Marby som är generaldirektör på PTS.

Mobiloperatörerna har alltid ett initialt ansvar för personuppgifterna eftersom de har sitt ursprung i deras nät. Normalt är dock operatörerna endast ansvariga fram till och med den tidpunkt då personuppgifterna överförs till innehållsleverantören som då tar över ansvaret.

Granskningen visar att hanteringen av personuppgifter i mobila innehållstjänster överlag fungerar tillfredsställande men det finns saker som kan förbättras. Bland annat handlar det om den information som innehållsleverantörerna ska lämna om rätten till registerutdrag och möjligheten att begära rättelse, liksom beskrivningen av varför personuppgifter samlas in och hanteras. Det är olämpligt att använda mobilnummer för identifiering om det inte behövs, eftersom tillgång till mobilnummer gör det möjligt för innehållsleverantörer att kartlägga konsumenternas användning av mobila innehållstjänster.

- Marknaden för mobila innehållstjänster är ung och präglas av innovation och samarbeten mellan olika aktörer i branschen, inte minst vad gäller utbyte av uppgifter om mobilanvändarna. Det är viktigt att den i stort mycket positiva utvecklingen av mobiltjänster tar hänsyn till användarnas rättigheter, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.
Myndigheterna kommer att fortsätta att följa utvecklingen inom området för mobila innehållstjänster.

Läs rapporten från myndigheternas granskning
Pressbild på PTS generaldirektör Göran Marby finns här
Högupplösta bilder på Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund finns här

För mer information kontakta:

PTS
Chef för enheten för säkerhet och adressering Christoffer Karsberg, tfn 08-678 57 51
Jurist Per Bergstrand, tfn 08-678 57 08
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Datainspektionen
Jurist Jonas Agnvall, tfn 08-657 61 07, mobil 070-822 85 74
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80