Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Ansvarsförsäkring för gode män - om något går snett i uppdraget

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 12:53 CET


Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare erbjuder gode män och förvaltare möjligheten att teckna en ansvarsförsäkring. I Enköpings kommun har godmans- och förvaltarföreningen fått bidrag från överförmyndaren för att medlemmarna ska få försäkringen gratis.

Gode män och förvaltare har ett stort ansvar i sina uppdrag och kan om något blir fel behöva betala skadan ur egen ficka. Sedan 2009 kan RFS medlemmar teckna en ansvarsförsäkring för 130 kronor, som till exempel täcker ombuds- och rättegångskostnader om  den gode mannen skulle hamna i en rättslig tvist med anhöriga.

I Enköping kommun har godmans- och förvaltarförening fått en klumpsumma från överförmyndaren som ska användas för att teckna medlemmarnas ansvarsförsäkringar.
– Jag tänker att det här är en bra lösning både för överförmyndaren och för gode män. Jag tycker att alla överförmyndare borde råda sina gode män att gå med i en förening för att skaffa försäkring, säger Marina Sundelius, ordförande i Enköping godmans- och förvaltarförening.

Läs hela artikeln http://www.rfs.se/debatt_opinion/rfs_nyhetsbrev/Nyhetsbrev-1-2013/Ansvarsforsakring---om-nagot-gar-snett/

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare består av ca 80 lokalföreningar med medlemmar som har uppdrag som kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, godemän, förvaltare, lekmannaövervakare, särskilt förordnade vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter.