Sveriges Kommuner och Landsting

Ansvarsfulla avtal ska värna välfärden

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:19 CET

För att överbrygga den ekonomiska krisen krävs att löneavtal som sluts 2010 långsiktigt håller sig inom de ekonomiska ramarna. Annars hotas jobben och välfärden, skriver SKL i det strategidokument inför avtalsrörelsen som styrelsen idag antog.

Senast SKL tecknade löneavtal skedde det på toppen av en högkonjunktur. Kommun- och landstingsanställda har sedan förra avtalsrörelsen haft en betydligt bättre löneutveckling än övriga arbetsmarknaden. Lönerna i kommuner och landsting har ökat med 4 procent, mot 2,7 i privat sektor det senaste året. Förutsättningarna för nästa års avtalsförhandlingar är helt annorlunda:

– Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting blir svår de närmaste åren, säger Anders Knape, ordförande i SKL. Tillsammans med våra fackliga motparter måste vi ta ett gemensamt ansvar för att teckna långsiktiga avtal som ger förutsättningar att skydda och utveckla välfärdssektorn och samtidigt värna jobben.

– Löneavtalen ska även framöver bygga på lokal lönebildning, säger Ilmar Reepalu, 2:e vice ordförande i SKL. Det ger möjlighet att uppmuntra och premiera medarbetares goda prestationer och arbetsresultat, utifrån förutsättningarna hos den enskilda kommunen eller landstinget.

SKL:s viktigaste utgångspunkter inför avtalsrörelsen 2010:

  • Bibehållen välfärd kräver att avtalen blir ekonomiskt ansvarsfulla
  • Vi vill ha långsiktiga avtal, helst tillsvidareavtal, för att kommuner och landsting ska kunna planera framtiden
  • Vi vill att lönerna ska sättas lokalt och den individuella lönesättningen utvecklas.
  • Vi vill att lärarnas arbetstid kan användas och planeras mer flexibelt för att öka kvaliteten i skolan
  • Ett avtal om helt avgiftsbestämd pension och ett omställningsavtal ska tecknas.

Styrelsen behandlade också frågan om SKL skulle utnyttja möjligheten att säga upp sista året i avtalet med Vårdförbundet.

– Avtalet tecknades på toppen av en högkonjunktur, och kostnaden är egentligen för hög för våra medlemmar. Dessutom finns en farhåga att de två procenten som avtalet ger för 2010 ska betraktas som ett golv av andra fackförbund. Det var faktorer som vägde för en uppsägning av avtalet, säger Anders Knape.

– Men vi har trots detta kommit fram till att inte begära en omförhandling. Det skulle kunna skapa onödig oro hos både våra medlemmar och medarbetare om även Vårdförbundet skulle omfattas av avtalsrörelsen. Det skulle riskera att gå ut över kvaliteten i vården. Den risken vill vi inte ta.

För mer information: Claes Bertilson, pressekreterare, 070-327 78 07