Fältbiologerna

Ansvarslöst, Ek och Hatt!

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 16:43 CET

Bilder att använda finns här.

När Fältbiologerna förra veckan tillsammans med en rad andra miljöorganisationer skrev till Fredrik Reinfeldt så uppmanade vi till mod. 

Mod att kräva en ambitiösare klimatpolitik. 

Mod att driva på EU mot förnybara energikällor och en energieffektivisering värd namnet. 

Mod att stå på folkets och framtidens sida - inte fossilindustrins.

Det är därför med stor besvikelse och ilska som vi idag förstår att regeringen har valt en linje som inte bara är feg utan direkt farlig för den globala klimatpolitiken och kommande generationer.

I sin debattartikel gör Lena Ek och Anna Karin Hatt tydligt klart att de mer eller mindre ställer sig på EU-kommissionens sida där lågt ställda mål, lösa krav och en politik skrämmande långt från verkligheten får sätta agendan.

Vi i den unga svenska miljörörelsen hade satt vårt tilltro till ett annat Sverige. Ett Sverige som utnyttjar sin vågmästarroll och kräver handling. Ett tydligt Sverige som föreslår tre, skarpa och ambitiösa mål om utsläppsminskningar, förnybart och energieffektivisering. Ett Sverige som inte nöjer sig utan tar ansvar för kommande generationer, innanför och utanför Europas gränser.

Det internationella klimattoppmötet i Paris 2015 beskrivs som sista chansen att komma fram till ett globalt avtal för att hålla medeltemperaturhöjningen under 2 gradersmålet. Redan 2 gradersmålet är ett smärtsamt förhandlingsmisslyckande där fossilindustrin har tillåtits styra över en enad forskarkår som drivit ett betydligt lägre gradmål. Att hålla oss under 2 grader är ett absolut måste men redan då riskerar vi allvarliga konsekvenser runt om på jorden.

Det är uppenbart att ett EU med ambitiösa åtaganden kommer vara avgörande för att förhandlingarna ska lyckas. Sverige med sitt starka miljöanseende har en enorm möjlighet att göra denna, EU:s ambitiösa linje, till verklighet. I vårt brev till Reinfeldt förra veckan föreslår vi mål om allra minst 55 % utsläppsminskningar, minst 45 % förnybar energi och minst 40% lägre energianvändning jämfört med 2005. Det är en absolut lägstanivå för regeringen att förhålla sig till. Kommissionens verklighetsfrånvända förslag bör däremot inte vara föremål för någon diskussion.

När vi uppmanade till mod så hoppades vi att Fredrik Reinfeldt skulle lyssna på den unga miljörörelsen.

Står regeringen på vår sida är det dags att visa det. Dagens utspel är istället ett slag i ansiktet på dagens unga och kommande generationer.

Sara Vikström Olsson

Ordförande

Fältbiologerna


Alva Snis Sigtryggsson

Vice Ordförande

Fältbiologerna


Kontakt: 

sara.vikstrom.olsson@faltbiologerna.se

073-4237950

alva.snis.sigtryggsson@faltbiologerna.se

076-0535242


Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.