Competens

Ansvarsseminarium med Competens Learning Center

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 11:59 CET

Competens Learning Center samarbetar med Toyota under våren i syfte att utbilda personer som arbetar med eller har ansvar över personal som arbetar med truckar och kranar inom truck- och kranindustrin.

Personer med personalansvar eller som själva arbetar med truck- och kran har under våren möjlighet till att uppdatera sina kunskaper och färdigheter genom att gå en en-dags utbildning hos Competens Learning Center. Utbildningen, som också kallas Ansvarsseminarium Truck och Kran, hålls ytterligare två gånger under våren och även senare i höst.

Margareta Åberg arbetar som utbildningsadministratör på Competens Learning Center och säger att arbetsgivaren har ett ansvar att försäkra sig om att de anställda har de kunskaper och kompetenser som krävs för att arbeta med truck och kran inom truck- och kranindustrin.

- Precis som föreskrifterna säger, ska den som leder och övervakar arbetet med truckar och kranar ha kunskapen som krävs för att kunna utföra ett säkert arbete.

Margareta Åberg pratar om vikten av att hålla sig à jour med alla regler och lagkrav som ställs och är glad över att hon deltog i det första ansvarsseminariet som hölls den 15 februari. Tillsammans med ett femtontal andra blev det en fullspäckad dag med ovärderlig information om bland annat arbetsmiljölagen och den nya läroplanen.

- Jag är riktigt nöjd med seminariet och hoppas att det ger ringar på vattnet och att fler tar tillfället att anmäla sig till den här utbildningen.

Nästa ansvarsseminarium hålls den 10 mars i Competens Learning Centers lokaler. För mer information om seminariet, kontakta:

Margareta Åberg
margareta.aberg@competens.se

För mer information om oss, se:
www.learningcenter.se
www.competensgruppen.se
www.facebook.com/competens

Competens Learning Center är en del av Competensgruppen som är ett företag inom vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, rehabiliteringstjänster och omställning. Competens Learning Center erbjuder kompetensutveckling inom flera olika områden såsom IT, E-learning, språk, ledarskap, kommunikation, arbetsmiljö och handhavande av truck och kran. Genom vår erfarenhet och pedagogiska kunskap, kan vi medverka genom hela utbildningsprocessen och ta fram den lösning som passar dig som kund bäst. Vår egen välutbildade personal samverkar med professionella utbildare inom många områden.