Svenska Bussbranschens Riksförbund

Ansvarsutredningens förslag hotar pensionärers och studenters resor

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 11:34 CET

Ansvarsutredningens förslag kommer att slå hårt mot pensionärers, studenters och arbetslösas möjligheter att resa i framtiden. Utredningens förslag innebär att dagens många län ska slås samman till ett fåtal regioner. Förbudet för expressbussarna att ta upp resenärer som vill resa inom ett län eller en region kommer att leda till att en stor del av dagens långväga busstrafik tvingas till nedläggning.

De som reser med expressbuss är framförallt studenter som ska hälsa på familj och vänner, pensionärer som reser till barn och barnbarn och låginkomsttagare som genom det låga priset har expressbussen som enda resealternativ.

– Sammanslagningen av länen till regioner måste gå hand i hand med en ansvarsfull avreglering av expressbusstrafiken för att pensionärernas och studenternas möjligheter att resa inte ska begränsas radikalt i framtiden, kommenterar Mattias Andersson, Svenska Bussbranschens Riksförbunds expert på expressbusstrafik.

Ta bort förbudet mot att ta upp resenärer som vill resa inom ett län och länstrafikbolagens rätt att säga nej till långväga busstrafik inom regionerna. Ge istället bussbolagen tillstånd att köra långväga linjetrafik med krav på tidtabell, kontinuitet och kvalitet. Då kommer expressbussen i framtiden att kunna erbjuda resenärerna resor till låga priser till ännu fler orter i landet. Dagens regler är rester från ett otidsenligt system. Öka istället resenärernas valfrihet och skapa fler resealternativ på marknadens villkor.

– Följderna blir katastrofala för expressbusstrafiken, säger Joakim Palmkvist vd för Swebus Express. Det kommer bli så få lönsamma linjer kvar att vi skulle tvingas sälja bussarna och lägga ned hela vår interregionala busstrafik.

– Vi får mycket svårt att överleva, enligt Magnus Kjellin vd för Y-buss. Med dagens små vinstmarginaler kommer vi inte att kunna få lönsamhet i bolaget ens de år företaget går som bäst. Dessutom hämmar förslaget det privata företagandet och minskar antalet arbetstillfällen.

– Utredningens förslag innebär dödsstöten för viss trafik inom Svenska Buss, säger företagets ordförande Allan Stålhand. Vi skulle förlora hela vår vinstmarginal. Det är just den trafik som i dag går mellan län, men i framtiden skulle förbjudas om utredningens förslag blir verklighet, som gör verksamheten lönsam.


Mattias Andersson, BRs expert på expressbusstrafik, 070-648 24 68
Magnus Kjellin, vd Y-buss, 070-550 10 01
Allan Stålhand, ordf. Svenska Buss, 070-634 55 15
Joakim Palmkvist, vd Swebus Express 0701-87 11 54


Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 10 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se.