Umeå kommun

Antagen detaljplan för Korskyrkan

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 17:33 CEST

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för en del av kvarteret där Korskyrkan ligger. Fastighetsägaren Elimförsamlingen önskar riva kyrkan och bygga en ny kyrka samt kontor och bostäder. Detaljplanen skapar förutsättningar för samlingslokaler för cirka 300 besökande och cirka 24 nya lägenheter.

- Detaljplanen skapar både nya ändamålsenliga lokaler för församlingen men också centralt belägna bostäder. Det är naturligtvis en delikat avvägning mellan kulturmiljön och ny bebyggelse. Nämnden har dock gjort bedömning att församlingens önskemål att stanna i centrum i ändamålsenliga lokaler och det stora antalet nya lägenheter väger högre i bedömningen än kulturmiljön på fastigheten, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande

De nya församlingslokalerna placeras i samma läge som tidigare, i hörnet vid Skolgatan och Sveagatan. Utformningen, som följer ett framtaget gestaltningsprogram, tar fasta på både plats och färg. Den nya församlingsbyggnaden får uppföras i fyra våningar med stora glaspartier mot Magasinsgatan. Samlingslokalerna kommer att rymma cirka 300 personer. Mot Skolgatan medges också, i de översta tre våningarna, bostäder tillgängliga via en entré från gården. På taket i hörnet planeras en stor terrass som kommer att fungera som friyta till de nya byggnaderna.

Förutom byggnaden med samlingslokal och bostäder mot Skolgatan byggs ytterligare bostäder i en del mot Sveagatan. Denna byggnad blir en fem till sex våningar hög med parkeringar i källarplan.

- Den planerade sammanbyggda kyrko- och bostadsbyggnaden i fem-sex våningar kommer såklart innebära en förändring i kvarteret. Men i kvarteret har det redan gjorts förtätningar med sex- och sjuvåningshus och vi tror att den planerade byggnaden kommer att fylla den lucka som finns i kvarteret på ett bra sätt, säger Mikael Berglund (S).

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.