Umeå kommun

​Antagen detaljplan för ombyggnad av förskolan Karusellen i Obbola

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 16:38 CET

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för den fastighet i Obbola där förskolan Karusellen ligger. Den befintliga byggnaden ska rivas och en ny förskola i två plan kommer att byggas. Den nya förskolan får ytterligare en avdelning och kommer totalt att rymma 70 stycken barn.

– Förskolan är planerad att byggas i två plan för att inte ta mer av förskolans utemiljö. En byggnad i två plan innebär även besparingar i byggprocessen och lägre uppvärmningskostnader. Planen är att bygga en förskola i likhet med förskolan Smeden som byggs vid Dragongatan, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Den största förändringen jämfört med befintlig förskola är att huvudbyggnaden kommer att uppföras i två plan. Den högsta totalhöjden kommer att begränsas till 9,5 meter. En skuggstudie har tagits fram för att säkerställa att skuggpåverkan för grannar inte blir allt för stor. För att anpassa den nya byggnaden till området ska huvudbyggnaden förses med sadeltak och målas i en matt, faluröd kulör. Den mörka, matta färgen ska ge byggnaden ett milt intryck.

Även om det tillkommer en avdelning gör byggnadsnämnden bedömningen att utemiljön inte behöver ändras eller utökas. En avgörande faktor för att det är närheten till det parkområdet som ligger dikt an mot förskolans gård och som redan idag används i verksamheten.

Byggstarten är planerad till sommaren 2017.

Kontakt
Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.