Hamrin & Partners

​Antagligen har du fel organisation!

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2015 15:25 CET

De flesta verksamheter är felorganiserade och kämpar dagligen med att hitta rätt struktur och inriktning.

Bevekelsegrunderna för att initiera en ny organisation är många. Inte ovanligt handlar det om att nya chefer vill sätta sin prägel på verksamheten, eller resurseffektiviseringar för att öka aktieägarvärde och intjäningsförmåga.

En organisation är ett känsligt instrument som ofta trimmats i många år för att den ska fungerar och kunna leverera resultat. Men omvärlden springer idag så fort att många sitter med fel struktur samtidigt som nya idéer och strukturer blir obsoleta innan de till fullo implementerats. Därför är det dags att hitta nya ledstjärnor och modeller för hur vi väljer att organisera oss. En optimal organisation är strukturerad efter verksamhetens affärslogiker. Organisationen ska också snabbt kunna ställa om baserat på omvärldshändelser, utan att tappa den långsiktiga ambitionen och inriktningen. En svår kombination, absolut! Men omöjlig? Inte alls!

Det går att hitta modeller som ger avsevärt bättre utväxling i en aktieägare-, kund- och medarbetar-perspektiv. Sveriges konkurrensförmåga handlar mer än någonsin om vår förmåga att tänka nytt, hitta bästa möjliga laguppställning och med beslutsamhet genomföra tagna beslut. Något som förvisso ställer delvis nya krav på ägare, ledning och medarbetare, men ger riktning och framtidstro. Kombinationer som historiskt alltid varit en ”killer” i jakten på innovationer och marknadsandelar.

Kom och lyssna på nya sätt att anpassa organisationen till rätt drivkrafter och hur du gör för att få med dig ägare, ledning, medarbetare och fackliga parter i en resa för framgång.

Seminariet leds av Sture Johansson, seniorkonsult med mångårig erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling. Förutom konsult är han också uppskattad föreläsare och skribent men ett eget och möjligtvis lite ovanligt sätt att föreläsa och engagera. Sture är marknadsekonom, med inriktning på varumärke. Master inom organisation och ledarskap med en gedigen och lång erfarenhet i roller som managementkonsult, personalchef, marknadschef, VD och styrelseordförande.

Hamrin & Partners

Som experter inom ledningsstöd, med förmåga att tänka utanför ramarna, stöttar vi för en hållbar förändring i önskad riktning. Du använder oss när du är i behov av:

  • Värdeskapande strategi och affärsplan
  • Förankrad strategi − VARFÖR, VAD till HUR
  • Ledningsstöd och att förmå organisationen att gå från ord till handling