VHS Verket för högskoleservice

Antagningen till vårens högskoleutbildning

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 11:52 CET

Den 16 december beräknas antagningsbeskeden ha nått dem som har sökt till universitet och högskolor vårterminen 2004.

I VHS första urval har ca 12 600 av de drygt 28 400 behöriga sökande erbjudits plats på något av de 329 högskoleprogram som startar vårterminen 2004. Det är ca 3 procent färre än vid samma urval i fjol. Av de antagna har 56 procent antagits till sitt förstahandsval. I januari genomför VHS det andra urvalet till utbildningar som startar vårterminen 2004.

Poängstatistiken för vårens högskoleprogram från VHS samordnade antagningen finns tillgänglig från och med onsdagen den 10 december på VHS hemsida, www.vhs.se.

Antalet antagna per utbildningsområde redovisas i tabellen nedan. I tabellen visas också den procentuella förändringen jämfört med vårantagningen 2003, samt hur stor andel av de behöriga förstahandssökande som har antagits till sitt förstahandsval.

Utbildningsområde Antal antagna Förändring Andel antagna i första hand
Beteendevetenskap 1690 8 % 15 %
Data 308 -32 % 99 %
Ekonomi, administration och turism 1435 5 % 28 %
Humaniora 342 7 % 50 %
Information och kommunikation 300 -25 % 23 %
Juridik 235 -6 % 11 %
Matematik och naturvetenskap 414 16 % 85 %
Miljö och naturresurser 91 -25 % 100 %
Samhällsvetenskap 227 53 % 25 %
Språk 150 -44 % 41 %
Teknik 561 6 % 78 %
Undervisning 2331 -8 % 40 %
Vård 4488 -2 % 24 %
Alla 12 572 -3 % 26 %

Besked till de sökande Utöver den samordnade antagningen via VHS söker många även kurser där antagningen sker lokalt vid respektive universitet eller högskola. I det nationella antagningsbesked som den sökande får den 16 december redovisas resultatet av samtliga ansökningar till kurser, linjer och program.

Sökande som har antagits eller reservplacerats måste lämna svar för att behålla sin utbildnings-/reservplats. Svar lämnas enklast och säkrast via Internet: www.antagning.sunet.se eller genom att ringa talsvar: 020-42 44 55. Svaren ska ha inkommit senast den 30 december 2003. Därefter genomför VHS och högskolorna urval 2. VHS antagningsbesked från urval 2 ska finnas hos den sökande den 9 januari 2004.

Mer information: Erica Finnerman tfn. 08-725 96 37

Eva Estberg Informationschef 08-725 96 03 070-492 61 68 eva.estberg@vhs.se