Avanza AB

Antal aktier i Avanza Bank

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 09:20 CEST

Antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har förändrats på grund av registrerad minskning av aktiekapitalet till följd av indragning av de 18 233 aktier som bolaget återköpt under 2008. Detta i enlighet med beslut på årsstämma den 21 april 2009.

Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 27 577 610 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.

För mer information:
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04
avanzabank.se