Avanza AB

Antal aktier i Avanza Bank

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 11:01 CEST

Antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har förändrats på grund av genomförd nyemission till följd av lösen av teckningsoptioner, i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 4 juli 2005.

Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 27 957 470 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.

För mer information:
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

avanzabank.se