HQ Bank

Antal aktier och röster i HQ AB

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 10:28 CEST

Efter konvertering av HQ:s personalkonvertibelprogram 2006/2009 har antalet aktier och röster i HQ AB förändrats enligt följande.

Som tidigare offentliggjorts har av det totalt nominella beloppet om 78 086 400 kr har 77 836 800 kr, motsvarande 99,7 procent, konverterats till 810 800 nya aktier. Det innebär en ökning av antalet aktier med 3,0 procent.

Antalet registrerade aktier och röster i HQ efter den genomförda konverteringen uppgår till 27 925 280 och aktiekapitalet uppgår till 69 813 200 kronor.

Uppgifterna ovan lämnas mot bakgrund av bestämmelserna i 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
För ytterligare information:
Mikael König, VD och koncernchef, tel: +46 (8) 696 17 00

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.

Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).