Nordnet Sverige

Antal avslut för Nordnet-koncernen ökade med 74% i mars

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 12:49 CEST

Under mars månad gjorde Nordnet ca 790 300 avslut (ca 34 400 avslut per dag) i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det är 74 % fler jämfört med samma period 2005.

”Vi har aldrig tidigare gjort så många avslut under en enskild månad. Det beror främst på att vi fått fler kunder men också på att våra finska, tyska och danska kunder har gjort många avslut i genomsnitt per depå”, sägerJessica Gertun .

Totalt gjordes närmare 6 avslut i genomsnitt per depå och månad under första kvartalet i år jämfört med 4 motsvarande period 2005. De finska kunderna gjorde i genomsnitt hela 29 avslut, de tyska kunderna 15, de danska 13, de norska 8, de i luxemburg 6 och de svenska 4 avslut per månad under första kvartalet 2006.

”Det är helt naturligt att antalet avslut i genomsnitt per depå skiljer sig åt i de olika länderna. Sverige ligger exempelvis lägre än övriga länder eftersom vi erbjuder ett bredare tjänsteutbud med ett fondtorg och pensionsprodukter. Många pensionssparare väljer att investera i fonder framför att handla aktivt på aktiemarknaden vilket givetvis avspeglas i antal avslut per depå”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet.

Nordnet
mars-06
feb-06
jan-06
mars-05

Sverige
339 700
312 204
346 177
176 475

Norge
228 871
161 910
194 020
110 500

Danmark
106 737
82 187
97 625
52 902

Finland
22 024
17 781
14 505
-

Tyskland
83 119
77 861
77 725
69 311

Luxemburg
9 853
10 443
10 545
5 444

Totalt
790 304
662 386
740 597
414 632Tabell: Nordnets avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder under mars – 06, feb -06, jan-06, och mars-05.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag mars
34 361

Snitt per börsdag februari
33 119

Snitt per börsdag januari
33 664

Snitt per börsdag mars 2005
19 744Tabell: Genomsnitt antal avslut per dag under mars-06, feb-06, jan-06, och mars-05. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

För ytterligare information kontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, +46 8-506 330 30, +46 709-697424, jessica.gertun@nordnet.se


The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private investors and companies within share trading, mutual fund investments and pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on the Stockholm Stock Exchange. Nordnet Bank AB is the leading Internet broker in the Nordic region with more than 120 000 clients in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnetpankki.fi, www.nordnetonline.de and www.nordnet.lu