Kalmar kommun

Antal barn ökar mer än väntat - igen

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 14:29 CET

När Södermöre kommundelsnämnd samlades för möte i Hagbyskolan på onsdagskvällen var det dags att summera året som gått och besluta om inriktning på prioriterade satsningar för framtiden. I årsbokslutet, som antogs vid mötet, kunde nämnden konstatera att barnantalet fortsätter öka i Södermöre. Ett mycket angenämt problem, anser nämndordförande Kjell Axelsson (s).

- Vi har sett en stark inflyttning av barnfamiljer till Södermöre under de senaste åren. Området har blivit populärt för barnfamiljer och i dagsläget är det till exempel slutsålt på tomter i Ljungbyholm. Huspriserna är ju fördelaktiga i jämförelse med övriga kommunen. Samtidigt pågår det en generationsväxling där många äldre vill sälja sina fastigheter och flytta till lägenhet och helst då till en lägenhet i kommundelen. Att barnantalet ökat mer än vad som var prognosticerat har lett till att nya paviljonger har hyrts in till förskolorna i Hagby, Halltorp och Ljungbyholm. I dag öppnar också den nya förskolan på Tingshusgården i Vassmolösa, säger Kjell Axelsson.

Även för de kommande åren är det barnet som står i centrum i de prioriterade satsningar som nämnden vill göra i Södermöre. Både Tvärskogsskolan och skolorna i Ljungbyholm kommer att byggas om, båda med byggstart i år. Även fritidsgården i Ljungbyholm skall så småningom kunna flytta in i nya lokaler på Södermöreskolan.

Högt upp på nämndens önskelista står också en ny idrottshall med läktare och konstgräsplaner.

- Vi vill att våra ungdomar ska ha möjlighet till ett rikt fritidsliv i Södermöre. Inte en enda krona går dock till vår kommundel i det förslag på 150 miljoner kronor som finns för att bygga nya idrottshallar i kommunen. Självfallet vill vi att Södermöre, som är den föreningstätaste delen i kommunen, ska kunna få möjlighet till ett bättre idrottsutbud och att föreningar ska kunna genomföra cuper och andra evenemang på hemmaplan, avslutar nämndordförande (s) Kjell Axelsson.

För mer information, kontakta nämndordförande Kjell Axelsson (s): 070-529 12 82