A-COM Communication Aktiebolag

Antal utestående aktier i A-Com per den 31 augusti 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 10:06 CEST

Enligt en ny lagregel skall alla noterade bolag - om ändring av antalet aktier skett under en månad - offentliggöra det totala antalet aktier i bolaget den sista handelsdagen i aktuell kalendermånad.

Under augusti månad genomförde A-Com i samband med budpliktsbudet till kvarvarande aktieägare i Spits ASA en emission om 38 084 nya aktier i A-Com.

Det totala antalet utestående aktier i A-Com per den 31 augusti 2007 uppgår till 6 126 322 aktier. Varje aktie berättigar till en röst.Informationen är sådan som A-Com skall offentliggöra enligt lagen om börs och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti klockan 09.55.


För mer information
Fredrik Sandelin
VD & Koncernchef
08-410 660 00
www.a-com.se