Elekta AB

Antal utestående aktier i Elekta

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:04 CEST

Pressmeddelande    
Stockholm den 2 september 2010

Under augusti månad tecknades 195 575 nya B-aktier i Elekta genom utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner inom ramen för fastställt optionsprogram.

Det totala antalet aktier i Elekta uppgår därmed till 93 755 946 fördelat på 3 562 500 A-aktier och 90 193 446 B-aktier.

En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till en röst.

Elektas aktuella innehav av egna aktier uppgår till 502 000 B-aktier återköpta under juni 2010.

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +46 8 587 254 37, e-post:
stina.thorman@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.