Elekta AB

ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I ELEKTA PER DEN 29 AUGUST 2008

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 08:52 CEST

Enligt en lagregel skall alla noterade bolag - om en ändring av antalet aktier skett under en månad - offentliggöra det totala antalet aktier i bolaget den sista handelsdagen i varje kalendermånad.

Under augusti månad tecknades 79 053 nya B-aktier i Elekta genom utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner inom ramen för fastställt optionsprogram.

Det totala antalet aktier i Elekta per den 29 augusti 2008 uppgår därmed till 93 075 863 fördelat på 3 562 500 A-aktier och 89 434 310 B-aktier.

En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till en röst.

Elektas aktuella innehav av egna aktier uppgår till 951 300 B-aktier återköpta under januari och februari 2008. Elektas styrelse avser att föreslå kommande årsstämma att makulera dessa aktier.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB (publ)
Tel: 08-587 257 22, 070-595 51 00, e-mail: lena.schattauer@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som förser onkologer, radioterapeuter, neurokirurger och många andra specialister med avancerade verktyg för att bekämpa svåra sjukdomar.

Elekta utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 5 000 sjukhus världen över och innefattar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv behandling av sjukdomar i hjärnan, Elekta AxesseTM och Elekta Synergy® för stereotaktisk och bildstyrd strålterapi och strålkirurgi samt MOSAIQTM, en serie mjukvarulösningar för bland annat elektroniska journaler och informationshantering i cancervården.

Elektakoncernen, med huvudkontor i Stockholm, har över 2 500 medarbetare globalt. Företaget är noterat på den Nodiska Börsen med symbolen EKTAb. Mer information finns på www.elekta.com.