Elekta AB

ANTAL UTESTÅENDE AKTIER I ELEKTA PER DEN 31 MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 08:44 CEST

Enligt en lagregel skall alla noterade bolag - om en ändring av antalet aktier skett under en månad - offentliggöra det totala antalet aktier i bolaget den sista handelsdagen i varje kalendermånad.


Under mars månad makulerades 951 300 B-aktier av Elektas innehav av egna aktier, i enlighet med beslut av årsstämman den 18 september 2008.

Det totala antalet aktier i Elekta per den 31 mars 2009 uppgår till 92 124 563 fördelat på 3 562 500 A-aktier och 88 562 063 B-aktier.

En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till en röst.

Elekta har efter denna makulering inget innehav av egna aktier.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 8 587 257 22, +46 70 595 51 00, e-mail: lena.schattauer@elekta.com

Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.