IBS AB

Antal utestående aktier i IBS AB per den 30 september 2008

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:24 CEST


Enligt lagen om handel med finansiella instrument skall noterade bolag - om en ändring av antalet aktier eller röster skett under en månad - offentliggöra uppgifter om ändringen den sista handelsdagen i varje kalendermånad.

Under september månad 2008 ökade antalet aktier och röster i IBS med 1 162 329 genom registrering av den nyemisson som genomfördes till Deccan Value Advisors som vederlag för den emissionsgaranti som utställdes i samband med den tidigare i år genomförda företrädesemission.

Det totala antalet aktier i IBS per den 30 september 2008 uppgår därmed till 126 574 374 fördelat på 4 725 000 A-aktier och 121 849 374 B-aktier och det totala antalet röster uppgår till 161 099 374.

En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till en röst.

IBS aktuella innehav av egna aktier uppgår till 2 303 800 stycken B-aktier.

För mer information kontakta:

Oskar Ahlberg, Investor Relations Director, IBS AB
Tel : +46-70-244 24 75
oskar.ahlberg@ibs.net

Kort om IBS
Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 5 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna
www.ibs.se