Medivir AB

Antalet aktier och röster i Medivir

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 08:35 CEST


Medivir meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har förändrats på grund av indragning av aktier inom ramen för det frivilliga inlösenprogram som beslutades på extra bolagsstämma den 20 november 2014. Det nya antalet aktier har registrerats av Bolagsverket under mars 2015.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 26 966 037 aktier, varav 606 358 A-aktier och 26 359 679 B-aktier, och det totala antalet röster kommer uppgår till 32 423 259 röster.

Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se