SYNA AB

Antalet betalningsförelägganden fortfarande högt

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 10:02 CET

Antalet utslag i mål om betalningsförelägganden för svenska företag låg i januari 2011 på samma nivå som januari 2010. Ett utslag i mål om BF är en signal om ekonomiska problem och en allvarlig betalningsanmärkning. I 7 av landets 21 län har antalet betalningsförelägganden minskat under januari. I övriga län har antalet ökat eller är oförändrat jämfört med 2010. I Stockholms län ökade antalet med 17%.

Antalet betalningsförelägganden ligger kvar på samma nivå som 2010. Givetvis hade man hoppats på en tydlig minskning nu som ett kvitto på att spåren av krisen 2009 var borta. Så verkar dock inte verkligheten för företagen se ut riktigt ännu. De kommande månaderna kommer vi också att se effekterna av att 3,500 företag som fick anstånd om att skjuta upp skatteinbetalningar 2009 nu skall betala in dessa skatter, säger Harald Stjerna, informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna 

Kreditupplysningsföretaget Syna mäter och publicerar varje månad antalet utslag i mål om betalningsföreläggande. Utvecklingen av antalet utslag i mål om betalningsföreläggande ger en bra fingervisning om en aspekt av de svenska företagens ekonomiska situation, nämligen deras förmåga att betala sina räkningar. Kraftiga ökningar av antalet betalningsförelägganden leder till fortsatta ekonomiska problem för både företagen som inte betalar sina fakturor, men givetvis också för de företag som inte får betalt.

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 levererat kredit- och marknadsinformation till företag, myndigheter och statliga verk.

För ytterligare information och statistik för respektive län kontakta:

Harald Stjerna informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna

harald.stjerna@syna.se

Mobil 0702-338297

Direkt 040-258539

Växel 040-258500

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.