SYNA AB

Antalet betalningsförelägganden ökar med 40%

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 08:43 CET

Antalet utslag i mål om betalningsförelägganden ökade med 70% i Stockholm i november jämfört med samma period förra året. November månads siffror visar det högsta antalet hittills i år i Stockholm. I riket som helhet ökar antalet med 40%.

Den kraftiga ökningen i Stockholm kan vara ett tecken på att ett tufft år med uteblivna affärer nu kommer ikapp många företag.

 -”Detta betyder att många företag just nu inte klarar av att betala sina räkningar. Att ett företag får ett betalningsföreläggande från kronofogden visar på en akut situation som ingen företagare försätter sig i frivilligt. Även om det just nu kommer ljusa nyheter på många håll, så tar det troligtvis en tid innan dessa positiva tecken sprider sig ut till företagen. För de företag som får ett betalningsföreläggande är det en klen tröst att det finns tecken på lättnader i den ekonomiska krisen under nästa år.” Säger Harald Stjerna på kreditupplysningsföretaget Syna.

 Den utveckling som Syna redovisar är resultatet av tiotusentals beslut från tiotusentals olika fordringsägare över hela landet. Summan av alla dessa beslut visar på ett mycket tillförlitligt sätt en aspekt av det ekonomiska tillståndet i landet - nämligen företagens förmåga att betala sina skulder.

 

Kontakt

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Konjunkturbarometern eller titta på siffror för respektive län.

  

Harald Stjerna

harald.stjerna@syna.se

Mobil: 0702-338297

Direkt: 040-258539

Växel: 040-258500

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.