SYNA AB

Antalet betalningsförelägganden ökar med över 70% i Östergötland

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 09:44 CET

Företagen i Östergötland verkar få allt svårare att betala sina fakturor. Under årets första månad ökade antalet utslag i mål om betalningsföreläggande i Östergötland med över 70% jämfört med samma period 2012. Januari månads siffror är även högre än de under samma period krisåret 2009. Detta kommer med stor sannolikhet att leda till ökade konkurser senare under året.

Under hösten 2012 ökade företagens obetalda fakturor kraftigt. I oktober och november ledde rekordmånga obetalda fakturor till att antalet betalningsförelägganden ökade kraftigt. I Östergötland var antalet betalningsförelägganden högre 2012 än under 2009. Utvecklingen fortsatte under januari 2013 då antalet var det näst högsta sedan januari 2012.

Ett utslag i mål om betalningsföreläggande är en signal om ekonomiska problem och en allvarlig betalningsanmärkning. Under krisåret 2009 ökade antalet betalningsförelägganden kraftigt under våren vilket följdes av ökade konkurser senare under året.

- Att vi nu ser att antalet betalningsförelägganden ökar från 2012 års höga siffror är oroande. Betalningsförelägganden är allvarliga betalningsanmärkningar och är ofta en signal om svåra ekonomiska problem. Om utvecklingen fortsätter kommer konkurserna öka längre fram i år. Säger Harald Stjerna, informationsansvarig på Syna.

Kreditupplysningsföretaget Syna mäter varje månad antalet utslag i mål om betalningsföreläggande. Utvecklingen av antalet utslag i mål om betalningsföreläggande ger en bra fingervisning om de svenska företagens ekonomiska situation. Kraftiga ökningar av antalet betalningsförelägganden leder till fortsatta ekonomiska problem för både företagen som inte betalar sina fakturor, men givetvis också för de företag som inte får betalt.

För ytterligare information och statistik för respektive län kontakta:

Harald Stjerna informationsansvarig på Syna

E-post: harald.stjerna@syna.se

Mobil 0702-338297

Direkt 040-258539

Växel 040-258500

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.