Brandskyddsföreningen

Antalet branddöda i januari i nivå med antalet trafikoffer

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 13:53 CET

Under januari 2010 omkom 24 personer i brand jämfört med 25 personer i trafiken.
– Antalet trafikdöda går stadigt neråt trots att antalet fordon ständigt ökar. Samtidigt ser vi en ökning av antalet döda i bränder, säger Göran Schnell, vd på Brandskyddsföreningen.

Det stora antalet branddöda kan inte förklaras med många drabbade vid en stor brand. Det är 24 personer som har omkommit vid 22 bränder. Av de 24 omkomna var 17 personer över 60 år. Den vanligaste platsen för dödsbränder är bostaden. Samtidigt sker en ökning av antalet äldre och funktionshindrade i vanliga bostäder. Mellan 2002 och 2008 har antalet personer med behov av hemtjänst i bostaden ökat med 25 procent.

– Såsom utvecklingen ser ut nu kommer antalet döda i bränder att stadigt öka. Samtidigt ser vi hur man mycket framgångsrikt lyckas få ner dödstalen i trafiken. Där finns ett starkt politiskt stöd och en acceptans för att säkerheten måste få kosta, säger Göran Schnell. Man har under lång tid ökat trafikanternas kunskap och med tekniska förbättringar systematiskt byggt bort riskerna. Ovanpå det finns ett enkelt sanktioneringssystem som innebär att ansvar utkrävs om man inte följer bestämmelserna, oavsett om en olycka har hänt eller ej. Inom brandskyddet saknar vi nästan allt detta, fortsätter Göran Schnell.

Brandskyddsföreningen efterlyser följande:
- Uttalade tydliga politiska mål för brandskyddet
- Acceptans för att ett förbättrat brandskydd måste få kosta pengar
- Att fastighetsägarna har ett helhetsansvar för brandskyddet i bostäder
- Att de sociala myndigheterna får i uppdrag att via sin verksamhet och hemtjänstens arbete medverka till ett anpassat skydd för äldre och funktionshindrade
- Tydliga och detaljerade bestämmelser om vilket brandskydd som gäller i olika milljöer. Det är en teknisk kunskap som vi inte kan utgå från att den enskilde bostadsinnehavaren själv klarar av att bedöma.
- Forskning och undersökning av brandolyckor inriktad mot det faktiska problemet.
- Bättre information och kunskap till den enskilda människan och utnyttja skolan i detta informations- och kunskapsarbete.
- Ett sanktionssystem som snabbt ger konsekvenser för de som inte fullgör sina skyldigheter.

– Till grund för det långsiktiga trafiksäkerhetsarbetet har man också en målmedveten forskning och avancerad olycksundersökning. Vi skulle också kunna arbeta efter en motsvarande strategi, säger Göran Schnell.

För mer information kontakta:
Göran Schnell, vd 08-588 474 22, 0708-23 02 46
Suzanne Weigl, pressekreterare 08-588 475 19, 070-374 75 19

Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.
Pressjour alla dagar 08-588 474 77.
www.brandskyddsforeningen.se och www.brandsakert.se finns mer att läsa om brandskydd och brandsäkerhet.