Länsstyrelsen i Örebro län

Antalet dementa väntas öka - Länsstyrelsen granskar kommunernas demensvård

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 14:58 CET

Länsstyrelsens äldreskyddsombud kommer att göra en särskild granskning av kommunernas vård av demenssjuka. Bakgrunden är en väntad ökning av äldre med demenssjukdom, vilket kommer att ställa stora krav på kommunernas demensvård.

Antalet personer med demenssjukdom är i Sverige omkring 139 000 och ungefär 24 000 personer insjuknar i demens varje år.
Prognosen visar att antalet personer med demenssjukdom kommer att öka, speciellt efter år 2020. Ökningen beror framför allt på att vi lever längre vilket leder till att fler hinner att utveckla någon form av demenssjukdom. Det stora antalet personer med demenssjukdom ställer stora krav på kommunernas verksamhet för målgruppen både nu och i framtiden.
– Klagomålen är inte fler på demensvården än på annan vård i länet. Det är just det ökande antalet demenssjuka som föranleder tillsynen av kommunernas demensvård, framhåller äldreskyddsombudet Fisun Yavas. Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att under år 2007 genomföra tillsyn av kommunernas insatser för personer med demenssjukdomar. Med det ökande antalet demenssjuka i Sverige är det angeläget att vi uppmärksammar och belyser kommunernas demensvård i länet.

Arbetet inleddes, sommaren 2006, med en kartläggning för att få en aktuell bild över respektive kommuns verksamhet som riktar sig till kvinnor och män med demenssjukdomar.
– Länsstyrelsen ska titta på hur personalen arbetar, om det finns någon speciell arbetsmetod som de använder sig av, vi ska också titta på hur utbildningsnivån ser ut för dom som arbetar med dementa samt hur kommunen hanterar skyddsåtgärder, dvs. om kommunerna använder sig av t.ex. kodlås på avdelningarna, säger Fisun Yavas.

Under året kommer Länsstyrelsen att granska sex kommuner i länet. Nora är den första kommunen som får besök av äldreskyddsombuden på Länsstyrelsen i Örebro län. Den 14 februari sker tillsynsbesöket.

För mer info: kontakta Länsstyrelsens äldreskyddsombud Anna Olofsson, 019-19 35 75