Arbetsmiljöverket

Antalet dödsfall i arbetet ökade 2005

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:02 CET

Dödsfallen i arbetsolyckor steg 2005 jämfört med föregående år. 67 förvärvsarbetande, varav 53 anställda, omkom i arbetet visar hittills inkomna anmälningar till Arbetsmiljöverket (AV).─ Jag hoppas 2005 är ett undantag och att den långsiktiga utvecklingen mot färre dödsolyckor fortsätter, säger Kenth Pettersson, generaldirektör vid AV. Människor ska inte behöva riskera att skadas, än mindre att dö, i jobbet. Ska vi närma oss det målet, måste fler ute på arbetsplatserna engagera sig i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.Ökningen ifjol kan nästan helt förklaras med det stora antalet olyckor i samband med uppröjningsarbetet efter stormen Gudrun, som skördade tio liv totalt bland egenföretagare och anställda vid svenskregistrerade företag.Sett i ett något längre perspektiv går det åt rätt håll. 1980 - 1985 omkom i medeltal 161 personer årligen, 1990 - 1995 låg antalet på i snitt 140 per år (146 förvärvsarbetande omkom vid Estoniaolyckan 1994, vilket drar upp medeltalet, som annars skulle ha stannat vid 115). Under de första sex åren på 2000-talet har i genomsnitt 64 personer förolyckats per år i arbetet.Fortfarande är det fordonsolyckorna, som dominerar. 17 personer omkom i arbetsrelaterade person- eller lastbilsolyckor. I ytterligare sju olyckor var fordon inblandade. Rasolyckor skördade 13 liv, varav flertalet har samband med stormen. Mest olycksdrabbade näringsgrenar var jord- och skogsbruk, transport/kommunikation, byggverksamhet, samt tillverkningsindustri.61 av de förolyckade 2005 var män, sex var kvinnor. Av 57 omkomna i arbetet 2004 var tio kvinnor.Utvecklingen under den senaste tio-årsperioden:DÖDA I ARBETSOLYCKOR

År arbetstagare egenföretagare övriga*

1996 63 19 10

1997 65 24 9

1998 52 16 4

1999 50 17 2

2000 43 18 6

2001 46 10 5

2002 47 14 5

2003 50 6 4

2004 46 11 3

2005 53 14 -*) Här ingår värnpliktiga, intagna på anstalter och sysselsatta i ams-åtgärder.Ytterligare information (även länsvis), diagram mm finns på www.av.se/statistik

Kontaktpersoner vid statistikenheten:

Elisabet Broberg, tel 08-730 95 65
Lotta Lundholm, tel 08-730 95 77

Monica Julin, tel 08-730 95 70


Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99