Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Antalet fordon i trafik fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 10:00 CEST

I slutet av juni 2003 var antalet personbilar i trafik ca 4 119 400, dvs. det antal bilar som rullar på vägarna. Antalet avställda personbilar var vid samma tidpunkt knappt 751 000. Jämfört med samma tidpunkt förra året innebär det en ökning med knappt en procent för bilar i trafik och en ökning med drygt två procent för avställda bilar.

Antalet avregistrerade personbilar under det andra kvartalet i år var drygt 67 100 – en minskning med 16 procent jämfört med samma period förra året.

Inregistreringarna av flera typer av motorfordon ökade under det andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Personbilar ökade med 4 procent, motorcyklar (inklusive EU-mopeder) med 42 procent, bussar med 29 procent och släpvagnar med 7 procent. Däremot minskade inregistreringarna av terrängskotrar.

Även i Finland ökade antalet inregistreringar av personbilar (med 22 procent), medan de minskade i Danmark (med 23 procent) och i Norge (med 5 procent). Räknat per tusen invånare inregistrerades i Sverige 10 personbilar, i Finland 8 bilar, i Norge 7 bilar och i Danmark 5 bilar under det andra kvartalet 2003.

Uppgifterna är hämtade ur SIKA Statistiska meddelande Fordon enligt bilregistret, andra kvartalet 2003 och publiceras på SIKA:s och SCB:s webbplatser.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se,
www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson, 019-17 66 25, inge.karlsson@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.