Norrköpings kommun

Antalet hemlösa i Norrköping ökar

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 10:00 CET

Antalet personer i Norrköping som är i någon form av hemlöshetssituation har ökat med drygt 30 personer jämfört med föregående år. Den största ökningen finns bland de som bor hos kompisar och de som bor på hotell, camping eller vandrarhem samt befinner sig inom kriminalvården och psykiatrin.

I år är det 665 personer som befinner sig i någon form av hemlöshetssituation i Norrköping. Ungefär hälften av dem har sitt boende ordnat genom någon form av insats från socialtjänsten. En stor del av de personer som befinner sig i en hemlöshetssituation har fått boendeinsatser, insatser mot missbruk och ekonomiskt bistånd under det senaste året.

– Bristen på bostäder i Norrköping speglas i undersökningen och bostadsförsörjning är verkligen en angelägenhet för hela kommunen, säger Roger Källs (S) ordförande i socialnämnden.

Socialkontorets bostadssamordning arbetar med vräkningsförebyggande insatser och samverkar med flera nämnder och fastighetsägare. Det är en viktig del i socialnämndens arbete med att motverka hemlöshet. Sedan 2014 drivs ett projekt med en kommunal bostadsrådgivning som kan utreda och lämna enhetlig information till sökande samt motivera sökanden till självständiga lösningar.

Hemlöshetsundersökningen visar också att åtta personer i år var öppet hemlösa (personer som enligt undersökningen definieras som uteliggare). Samtliga åtta som varit öppet hemlösa har under året erbjudits olika former av boendelösningar.

– Socialnämnden har gett socialkontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta fler boenden i egen regi. Dessutom kommer ett jourboende att startas för personer i akut bostadsbrist och antalet platser i våra befintliga boendeverksamheter kommer att utökas, säger Maria Torgersen, verksamhetschef på socialkontoret.

Under ett antal år har man via undersökningen kunnat följa rörligheten bland de personer som under kortare eller längre tid befinner sig i olika hemlöshetssituationer. Bilden av att ungefär hälften tillkommer och hälften lämnar sin hemlöshetssituation varje år befästs återigen.

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer genomförs varje år sedan 1993. Mätningen sker under en vecka av året. Kartläggningen blir därmed en ögonblicksbild. Årets mätning genomfördes vecka 37.

Se rapporten längst ner på denna sida under Relaterat/Dokument.

Upplysningar:
Maria Torgersen
Titel: verksamhetschef på socialkontoret
Telefon: 011-15 2529

Roger Källs (S)
Titel: ordförande i socialnämnden
Telefon: 0703-13 31 68

Upplysningar om undersökningen och dess statistik:
Anna Lind Nordell
Titel: sakkunnig
Telefon: 011-15 22 32
__________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!