Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Antalet inkomna ärenden ökade första kvartalet

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:25 CEST

Antalet inkomna ärenden ökar igen
Statistiken för första kvartalet 2006 visar på en klar ökning av antalet inkomna ärenden. Siffrorna ligger t.o.m. något över siffrorna för motsvarande period år 2004 då resultatet för hela året blev så högt som 8 881 ärenden. Skulle trenden hålla i sig kommer antalet ärenden för året att överstiga 9 000. Erfarenheten visar dock att det är mycket svårt att förutspå utvecklingen över tiden.

Ökningen kan inte hänföras till någon enskild ärendegrupp. År 2004 drogs resultatet upp av ett stort antal modemkapningsärenden. Dessa hanterades på nämndens elavdelning som därför ökade kraftigt det året. (På elavdelningen handläggs tvister som rör hemelektronik och hushållsapparater, t.ex. mobiltelefoner, datorer, Internetuppkopplingar m.m.). Antalet inkomna ärenden på elavdelningen är dock ännu högre nu även om ökningen är tämligen jämnt fördelad mellan de olika ärendetyper som handläggs på avdelningen.

Den tendens till ökning antalet reseärenden som inleddes mot slutet av år 2004 fortsätter även denna period.

Även bostadsavdelningen visar en uppåtgående trend det första kvartalet. Helårssiffrorna de tre senaste åren har dock legat ganska konstant. Det återstår därför att se om ökningen endast är tillfällig eller blir bestående.

En avdelning som minskar klart är bankavdelningen. Det är framförallt ärenden som rör förlorade kontokort som minskar. En förklaring kan vara att nämndens praxis inom detta område är väl känd och etablerad. Parterna har därför goda möjligheter att själva lösa uppkomna motsättningar genom att jämföra med liknande redan avgjorda ärenden.