Statistiska centralbyrån, SCB

Antalet inregistrerade personbilar ökade

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 13:52 CEST

Under april 2004 inregistrerades 30 351 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 9,9 procent jämfört med april 2003. Av de fordon som inregistrerades var 27 786 av årsmodell 2002-2004, medan 2 565 var av äldre årsmodeller. Knappt 24 procent av alla inregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln.

Under april 2004 avregistrerades 21 964 personbilar, vilket är en minskning med 794 jämfört med april 2003.

Inregistreringar Förändring
april 2003 april 2004 i proc
Personbilar 27 615 30 351 9,9%
Lastbilar 3 298 3 484 5,6%
Bussar 102 64 -37,3%
Släpvagnar (exkl. Husv.) 3 174 3 910 23,2%
Husvagnar 1 050 1 106 5,3%
Traktorer 443 403 -9,0%
MC 4 543 5 132 13,0%
EU-mopeder 1 806 2 934 62,5%
Terrängskotrar 503 741 47,3%

Inregistrering av personbilar under januari - april 2004 fördelat på importsätt

Månad
Års -
Ej direkt- Direkt- därav Totalt
modell
import Import juridisk person
Jan - Juni t.o.m. 01 420 7 288 1 164 7 708
02-04 84 521 7 843 1 635 92 364

Antalet motorcyklar (inkl.EU-mopeder) i trafik vid utgången av april 2004 var drygt 12 % fler än vid samma tidpunkt 2003.

Notera att EU-mopeder finns i registret fr.o.m. april 1999.Beståndsuppgifter för motorcyklar inkl. EU-mopeder

I trafik Avställda Totalt
30 juni 2003 247 129 118 391 365 520
31 dec 2003 214 334 164 201 378 535
30 april 2004 250 364 141 956 392 320

Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats


Nästa publiceringstillfälle

Inregistreringar för maj publiceras tisdag 1 juni kl. 13.00.


SIKA
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Box 17213, 104 62 Stockholm
Fax 08-506 206 10

Förfrågningar
Niklas Kristiansson
Tfn 08-506 206 77
Epost niklas.kristiansson@sika-institute.se
SCB, Enheten för Transportstatistik
701 89
Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Inge Karlsson
Tfn 019-17 66 25
Epost fornamn.efternamn