Stockholms stad

Antalet insamlingsställen för farligt avfall ökar

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 17:13 CEST

Miljö- och konsumentroteln, Mikael Sundström, Telefon: 08 - 508 29 611, 070 - 47 29 611
Det ska bli lättare för stockholmarna att lämna ifrån sig överbliven färg, lösningsmedel, bilbatterier och annat miljöfarligt avfall. Miljöstationerna ska bli fler och större. Dessutom kommer en speciell mobil miljöstation att hämta avfall i områden där miljöstationer saknas. Staden ska även se över hur man kan stödja småföretagarnas hantering av miljöfarligt avfall. Det bestämdes på gårdagens möte i renhållningsnämnden.
Det är kommunernas ansvar att samla in hushållens farliga avfall. Insamlingen sker idag främst via miljöstationer som placerats vid bensinmackar eller vid någon av stadens tre återvinningscentraler. Ett försök har också genomförts med en mobil miljöstation (påminner om en glassbil) i två stadsdelar.

- Insamlingen av det farliga avfallet har högsta prioritet. Det finns för få miljöstationer och andra mottagningsmöjligheter idag, vilket leder till att en del människor slänger sitt avfall i hushållsoporna eller spolar ner färg- och lösningsmedelsrester i avloppet och på så sätt bidrar till att miljöskadliga ämnen sprids i vår omgivning.

- Nu ska vi öka antalet miljöstationer och byta ut den mindre skåpmodellen mot större där det är möjligt och på så sätt få fler insamlingsställen och möjlighet att ta emot fler avfallsslag. I områden där vi inte kan placera någon stationär miljöstation kommer vi att använda en mobil miljöstation. Det har fungerat mycket bra vid tidigare försök och ger ökad tillgängligheten för handikappade, säger Yildiz Kafkas (mp).

Företag har eget ansvar för att göra sig av med sitt farliga avfall, trots det föreslås nu att staden utreder hur man praktiskt skulle kunna underlätta för mindre företagare.

- Vi vill naturligtvis underlätta för småföretagarna. Många saknar utrymme för mellanlagring och för de som bara har små mängder farligt avfall blir det ganska kostsamt att anlita en entreprenör för hämtning. Vi ska se över hur vi kan stödja dessa företag, säger Yildiz Kafkas.

För mer information:

Yildiz Kafkas (mp)
Ordförande i renhållningsnämnden
Tel. 0708 - 26 80 31