Baxter Medical AB

Antalet insjuknade i TBE ökade med 63 procent under förra året

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 08:30 CEST

Nya siffror från Smittskyddsinstitutet (SMI) visar nu att 284 människor insjuknade förra året i fästingöverförd hjärninflammation, TBE. Det är en ökning med 63 procent, jämfört med antalet rapporterade fall under 2010 (174).1

Riskområden för TBE-smitta

De främsta riskområdena för TBE-smitta är skärgårdarna och kusterna vid Stockholm, Södermanland och Uppland samt områden kring Mälarens östra och mellersta delar.  TBE-smitta förekommer även vid Östersjökusten från Kalmar, Blekinge och Österlen, Vätterns och Vänerns kuster samt västkusten mellan Göteborg och Strömstad1.

Rekordökning av fall i Sverige

I Sverige har antalet TBE-smittade fall ökat med hela 63 procent 2011 jämfört med 2010. De flesta personerna smittades vid Östersjökusten och utmed Mälarens mellersta och östra delar i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län1.

TBE kan vara vanligare hos barn än man tidigare trott

- TBE hos barn kan vara både vanligare och allvarligare än vad man tidigare har trott. Många barn visade tecken på irritabilitet och trötthet vid uppföljning ett år efter en TBE infektion, säger barnläkaren Mikael Sundin vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Den nyligen publicerade svenska studien visar att en fjärdedel av de barn som sökte vård för neurologiska symtom i Stockholm hade drabbats av borrelios eller TBE. Barnen i studien uppvisade ospecifika och diffusa symtom som exempelvis huvudvärk och feber. Det är de ospecifika symtomen hos barn som kan bidra till att TBE-infektionen inte diagnosticeras2.

Ett enda fästingbett kan innehålla virus som orsakar TBE

TBE, fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom som kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet. Sjukdomen orsakas av ett virus som överförs genom fästingbett. Av de vuxna som insjuknar får cirka 40 procent bestående men som t.ex. minnes- och balansstörningar, huvudvärk, hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter eller förlamning. Risken är stor att livet förändras i grunden för många drabbade. Ofta krävs lång sjukskrivning och rehabilitering. Idag finns ingen medicin som botar TBE, men det finns vaccin som skyddar.

Vaccin skyddar effektivt

Vaccination rekommenderas i första hand till alla som ofta vistas i riskområden i Sverige eller i övriga Europa1. Vaccin skyddar mot TBE. När det är dags att ta nästa dos bör det ske före fästingsäsongen för att ge bästa möjliga skydd.

Referenser:

  1. www.smi.se
  2. Sundin M, Hansson ME. Pediatric tickborne infections of the central nervous system in an endemic region of Sweden: a prospective evaluation of clinical manifestations.  Eur J Pediatr. 2012 Feb;171(2):347-52

För information kontakta

Rolf Gustafson, medicinsk direktör, Baxter
Tel. 070-260 28 48

Mikael Sundin, barnläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Tel. 070-175 60 83
Baxter

Baxter utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som räddar och förbättrar livet för människor med hemofili, immunbrist/autoimmuna sjukdomar, infektionssjukdomar, njursjukdomar, kirurgi och andra kroniska och akuta medicinska tillstånd. Vi använder vår unika kombination av expertis inom medicinteknik, bioteknik och läkemedel till att utveckla behandlingar för patienter världen över. www.baxter.se

Baxter är ett varumärke som tillhör Baxter International Inc.