NCSC - Nordic Council of Shopping Centers Sverige

Antalet köpcentrum fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2014 07:00 CET

Köpcentrum och handelsområden i Sverige fortsätter att öka i antal, yta och omsättning och utgör fortsatt en betydande del av svensk detaljhandel. Den största tillväxten sker i externa handelsområden och regioncentrum i utkanten av storstäder. Det visar en uppdaterad kartläggning i regi av NCSC, HUI Research och Datscha.

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) har i samarbete med HUI Research och Datscha färdigställt en årlig återkommande kartläggning av Sveriges köpcentrum och handelsområden. Kartläggningen visar på ett fortsatt expanderande bestånd av köpcentrum och handelsområden vilket till dags dato uppgår till 358 stycken. Den totala uthyrningsbara ytan för köpcentrum och handelsområden fortsätter att öka och uppgår nu till 8,5 miljoner kvadratmeter. Köpcentrumens andel av den totala detaljhandelsförsäljningen har de senaste åren legat kring 35 procent.

– Trenden är att stora blir större, säger Marika Wærn, vd NCSC. Andra trender är ett fortsatt fokus på restauranger och service. Gym och lekland är allt vanligare inslag vilket bidrar till omvandlingen av handelsplatser till mötesplatser.

Största handelsområdet i Sverige är fortsatt Kungens Kurva följt av Barkarby Handelsplats och Erikslund. Kartläggningen visar att en stor del av tillväxten inom detaljhandeln tillfaller denna typ av stora handelsområden och regioncentrum belägna i närheten av större städer. I dagsläget pågår flera stora projekt, exempelvis Söderslätt i Umeå där Ikea och Ikano bygger ett nytt köpcentrum med anslutande Ikea-varuhus, Galleria Boulevard i Kristianstad som byggs på med ytterligare etapper och sist men inte minst Mall of Scandinavia som beräknas öppna i september nästa år.

– Ingen köpcentrumdöd i sikte, säger Lena Larsson, vd HUI Research. Hittills i år har 9 nya köpcentrum och handelsområden öppnats och just nu pågår över 40 projekt på totalt över 700 000 kvm.

– Köpcentrummarknaden har varit extra aktiv i år med ett trettiotal ägarbyten, säger Jacob Philipson, vd Datscha. Det internationella intresset för Sverige är fortsatt stort men det finns även en stark inhemsk marknad.

För mer information kontakta Marika Wærn, vd NCSC: 070 828 28 91, marika.waern@ncsc.se

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, är intresseföreningen för köpcentrumbranschen i de nordiska länderna. Medlemmarna kommer från alla delar av branschen och inkluderar de största fastighetsägarna och detaljisterna, tillika investerare, byggherrar, konsulter och leverantörer samt representanter från andra intresseföreningar och stadsplanerare. NCSC’s uppgift är att ständigt utveckla den nordiska köpcentrummarknaden och höja statusen för branschen som en professionell och viktig spelare i samhället. Föreningen startade 1985 och har nu ca 1200 medlemmar främst från Sverige, Norge, Danmark och Finland.