Statistiska centralbyrån, SCB

Antalet komvuxstuderande höstterminen 2002 nere på 1996 års nivå

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 11:01 CEST

Antalet komvuxstuderande höstterminen 2002 var 167 000 vilket innebar ungefär samma antal som innan satsningen på kunskapslyftet inleddes.

Hösten 1996, innan satsningen på kunskapslyftet inleddes var antalet komvuxstuderande 167 000. När satsningen var som mest intensiv under höstterminen 1998 studerade totalt 256 000 personer i komvux. Därefter minskade antalet successivt till 200 000 höstterminen 2001 och höstterminen 2002 var antalet åter 167 000, dvs samma antal som höstterminen 1996.

Fler unga studerande kombinerade arbete och studier
Andelen sysselsatta bland de studerande i åldern 20-24 år höstterminen 2002 var 32,5 procent för högskolestuderande och 47,2 procent för komvuxstuderande, vilket innebar en ökning med 1,3 respektive 2,2 procentenheter jämfört med situationen höstterminen 2001. För studerande som var äldre än 24 år minskade däremot sysselsättningsgraden något jämfört med ett år tidigare.Definitioner och förklaringar


För att räknas som sysselsatt krävs att man enligt kontrolluppgiften för november månad bedöms ha förvärvsarbetat minst 4 timmar.


Publikation


En mer utförlig redovisning av denna statistiksammanställning publiceras i Statistisk meddelande, serie UF0507 som nu finns på SCB:s webbplats.Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utbildning och arbetsmarknadsstatistik
S-701 89 ÖREBRO
Förfrågningar
Kenny Petersson
Tfn 019- 17 65 62
Epost kenny.petersson@scb.se