NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Antalet konkurser minskar i svenskt näringsliv

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 13:39 CET

Mindre än en procent av Sveriges företag går i konkurs. Under åren 2001-2005 har antalet konkurser minskat i Sverige. Förra året gick 6 784 företag i konkurs jämfört med 2004 då 7 649 företag gick i konkurs enligt Nya Fakta & Statistik om Framtidens Näringsliv. Var 114:de företag går i konkurs i relation till det totala antalet företag (2004).

Vanligast är konkurser inom handeln och personalintensiva tjänster som exempelvis hotell, restaurang, rekrytering och reklamverksamhet. Gemensamt för dessa två branscher är att det här även startas många nya företag.

Branscher med både ett högt nyföretagande och många konkurser bidrar till förnyelse och utveckling i näringslivet. Att handel och personalintensiva tjänster stämmer överens med denna beskrivning stärker bilden av ett framtida näringsliv där tjänstebranscher får en allt större betydelse.

Konkurser är vanligast i Stockholms län. Här gick 1,4 procent av företagen i konkurs under åren 2001-2004. På Gotland är konkurser mycket ovanliga. Endast 0,33 procent av företagen gick i konkurs under samma period.

Det är ovanligt med konkurser inom råvaru- och processindustrin samt myndigheter och organisationer. Även företag inom vård och omsorg går sällan i konkurs. Branscher med ett lågt nyföretagande och få konkurser räknas som mogna branscher.
--------------------------------------------------------------------------------
Resultatet av analyserna presenteras i Nuteks och IVA:s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) nyhetsbrev Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv. Läs mer och Anmäl dig till den kostnadsfria prenumerationen på nyhetsbrevet Nya Fakta och Statistik – Framtidens Näringsliv via: www.nutek.se/framtidensnaringsliv

För mer information kontakta:
Jörgen Lindell, analytiker och projektledare för nyhetsbrevet Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv, 08-681 65 16


NUTEK stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.