Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna ökade något under januari 2009

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2009 12:55 CET


Det totala antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna ökade från december 2008 till januari 2009 med 1553 personer vilket motsvarar en ökning på 0,05 procent. Under det fjärde kvartalet 2008 ökade antalet medlemmar med 0,4 procent.

Det totala antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna var i januari 2009 ca. 3322000. Från december 2008 till och med januari har medlemsantalet ökat i nio arbetslöshetskassor.Den största procentuella ökningen stod Alfa-kassan för med en ökning på 0,9 procent.De andra kassor som har ökat sitt medlemsantal är SEKO, Säljarnas, Finans- och försäkringsbranschens, Akademikernas, Transportarbetarnas, Unionens, Ledarnas samt Småföretagarnas arbetslöshetskassa.

Flertalet kassor visar fortfarande en neråtgående trend. Den största procentuella minskningen har skett i Musikernas arbetslöshetskassa som har minskat med 1,6 procent mellan december 2008 till januari 2009.

Länk till statistiken