Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Antalet motorcyklar i trafik ökar

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:00 CEST

Antalet motorcyklar i trafik, inklusive EU-mopeder, ökade med 15 procent under det tredje kvartalet 2005 och ökade mest bland samtliga fordon i trafik. Det framgår av uppgifter som SCB tagit fram på uppdrag av SIKA.

Antalet motorcyklar i trafik, inklusive EU-mopeder, uppgick vid slutet av det tredje kvartalet till cirka 324 200, vilket är cirka 42 700 fler motorcyklar i jämförelse med motsvarande kvartal år 2004.

Inregistreringar av personbilar ökade med 6,2 procent under det tredje kvartalet 2005 i jämförelse med motsvarande kvartal år 2004. Vid slutet av kvartalet uppgick antalet personbilar i trafik till cirka 4 220 700.

Även antalet inregistreringar av de övriga fordonsslagen ökade under perioden. Den största procentuella ökningen, 53,2 procent, svarade bussarna för.

Antalet inregistreringar av personbilar ökade under samma period i Danmark med cirka 23 procent, i Finland med cirka 9 procent och i Norge med cirka 3 procent. Räknat per tusen invånare inregistrerades i Sverige och Norge 8 personbilar, medan 7 personbilar inregistrerades i Finland och Danmark under det tredje kvartalet 2005.

Uppgifterna är hämtade ur rapporten SIKA Statistik 2005:12 Fordon enligt vägtrafikregistret, tredje kvartalet 2005 som finns publicerad på SIKA:s och SCB:s webbplatser.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson, telefon: 019-17 66 25, inge.karlsson@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.