Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Antalet motorcyklar i trafik ökar mest

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 09:00 CEST

Antalet motorcyklar i trafik och inregistrerade motorcyklar, inklusive EU-mopeder, ökade mest bland fordonsslagen under det tredje kvartalet 2004. Det framgår av uppgifter som SCB har tagit fram på uppdrag av SIKA.

Vid slutet av det tredje kvartalet 2004 trafikerade 38 000 fler motorcyklar de svenska vägarna i jämförelse med samma tidpunkt år 2003. Totalt fanns ungefär 281 600 motorcyklar i trafik. Statistiken inkluderar även EU-mopeder.

Antalet inregistrerade motorcyklar ökade med 35,2 procent, vilket är den största ökningen bland alla fordonsslag. Antalet avställda motorcyklar uppgick vid kvartalets slut till knappt 145 200, vilket är en ökning med drygt 13 200 motorcyklar. Antalet avregistrerade motorcyklar minskade med drygt 29 procent.

Vid slutet av tredje kvartalet 2004 uppgick antalet personbilar i trafik till cirka 4 174 900 bilar och antalet avställda bilar till 760 800. Antalet inregistrerade personbilar minskade med 1,3 procent. Även antalet inregistrerade terrängskotrar och husvagnar uppvisade en minskning med 2 respektive 1,1 procent under samma period.

Antalet inregistrerade släpvagnar ökade med 20,8 procent och lastbilar med 16,4 procent. Inregistreringar av bussar ökade med 8,8 procent och traktorer med 3,7 procent.

Antalet inregistrerade personbilar ökade under samma period även i Norge med drygt 12 procent och i Danmark med drygt 22 procent. Räknat per tusen invånare inregistrerades 8 personbilar i både Sverige och Norge. I Finland och Danmark inregistrerades 6 respektive 5 personbilar per tusen invånare under det tredje kvartalet 2004.

Uppgifterna är hämtade från SIKA:s statistiska meddelande Fordon enligt bilregistret, tredje kvartalet 2004 och publiceras på SIKA:s och SCB:s webbplatser.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, telefon 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se,
www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Annika Johansson, telefon 019-17 68 25, annika.johansson@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.