Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Antalet postförsändelser minskade år 2003

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:15 CEST

År 2003 skickades cirka 6,3 miljarder postförsändelser. Det visar SIKA:s årliga statistik om postverksamheten i Sverige.

6,3 miljarder är en minskning med 4 procent i jämförelse med år 2002. Antalet försändelser upp till två kilo var 3,3 miljarder, medan antalet försändelser över två kilo var 43 miljoner. Försändelser av oadresserad reklam uppgick till 3 miljarder.

Däremot ökade antalet kontor, butiker, bensinstationer, kiosker etc., där det var möjligt att ta emot och skicka postförsändelser. Totalt fanns 2 307 sådana ställen, en ökning med 59 stycken.

258 företag var aktiva inom postbranschen. Av dessa bedrev 31 företag postbefordran, 24 tidningsdistribution och 203 hade bud- och kurirverksamhet som huvudsaklig verksamhet. Företagen sysselsatte tillsammans cirka 42 000 personer, en minskning med cirka 3 000 personer i jämförelse med år 2002. Den totala omsättningen för företagen var 24 miljarder kronor.

Uppgifterna är hämtade från rapporten Postverksamhet 2003 i serien SIKA Statistik, som finns tillgänglig på SIKA:s webbplats. Rapporten bygger på en totalundersökning av företag, som bedrivit postverksamhet under år 2003.

Statistiskansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Christina Kvarnström, telefon: 08-506 206 68, e-post: christina.kvarnstrom@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Fredrik Nilsson, telefon: 019-17 65 07, e-post: fredrik.nilsson@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.