Vänersborgs kommun

Antalet sjukdagar bland kommunanställda minskar

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 14:16 CET

Antalet sjukdagar per anställd har under 2006 minskat med 1,6 dgr per anställd.

Under året har 1 150 anställda, vilket motsvarar 39 % av de tillsvidareanställda inte haft någon sjukfrånvaro alls. 36 % av kvinnorna och 50 % av männen.

En viss begränsad sjukfrånvaro är naturlig. 71 % av de anställda har haft en totalt sjukfrånvaro under 2006 på max 5 dgr. 70 % av kvinnorna och 79 % av männen.

Orsakerna till sänkningen är flera och varierar till viss del mellan förvaltningarna. Några generella tendenser som bidragit är:

* Ett tidigare och tydligare agerande från arbetsgivaren
* Ett tidigare och tydligare agerande från försäkringskassan

Personalkontorets grupp för hälsa och arbetsmiljö arbetar tillsammans med förvaltningarna för att föra hälsoarbetet framåt. Arbetet med Hälsa på arbetsplatsen har under 2006 inriktats till insatser inom tre områden vilka är: effektiva kommunövergripande strategier för rehabilitering och omplacering, en kommungemensam syn på friskvårdsfrågor samt effektiva system för att identifiera och strukturera arbetet med insatser utifrån arbetsplatsens behov.

Tabell finns på http://www.vanersborg.se/nyhetsarkiv/nyheter2007vbgkom/5.50526ea71107757229480006090.html