Elekta AB

Antalet utestående aktier i Elekta AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 09:09 CET

Under januari månad tecknades 15 416 nya B-aktier i Elekta genom utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner inom ramen för fastställt optionsprogram.

Det totala antalet aktier i Elekta per den 31 januari 2011 uppgår till 94 203 460 fördelat på 3 562 500 A-aktier och 90 640 960 B-aktier.

En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till en röst.

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: 08 587 25 437, 070 778 60 10, e-post: stina.thorman@elekta.com

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari kl 19.00.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.