Stockholms Läns Landsting

Antalet vårdplatser i Stockholms län måste öka

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 13:09 CET

Sjukvården i Stockholms län behöver förstärkas med 150 – 200 vårdplatser. Det framgår av en intern rapport från Stockholms läns landsting. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan landstingets centrala förvaltningar och sjukhusen. Landstingets politiska ledning har nu givit förvaltningarna i uppdrag att slutföra vårdplatsutredningen, med förslag till åtgärder och hur sjukhusens resurser ska prioriteras.

Under en lång följd av år minskade behovet av slutenvård stadigt. Även antalet vårdplatser har minskat. Sedan ett par år ökar dock antalet vårdtillfällen igen, medan antalet tillgänliga vårdplatser har fortsatt att minska. Beläggningsgraden, d v s andelen vårdplatser som utnyttjas av patienter, ligger nu på en mycket hög nivå, 95 procent. Det innebär att överbeläggningar blivit allt vanligare, vilket skapar problem för både patienter och personal på akutmottagningar och vårdavdelningar.

Rapporten pekar på flera skäl till att behoven har ökat. Medicinsk och teknisk utveckling ger nya förutsättningar för diagnos och avancerade behandlingar som kräver slutenvård. Befolkningen ökar med ungefär en procent per år. Befolkningsprofilen, med allt fler äldre, ökar också behoven av vårdplatser både inom akutsjukhusen och inom den geriatriska vården. Även cancerfallen blir fler.

Fokus ligger nu på att öka antalet vårdplatser, rekrytera sjukvårdspersonal och fortsätta satsningen på att utbilda specialistsjuksköterskor, samt att fortsätta arbetet med att utveckla sjukhusens arbetssätt.

För mer information, kontakta:
Bo Brismar, chefläkare, Landstingsstyrelsens förvaltning, 08-737 43 20 Henrik Almkvist, chefläkare, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, 070-737 34 27 Anders Fridell, presschef, Landstingsstyrelsens förvaltning, 070-737 42 02

Bilaga: Vårdplatsrapporten