Miljödepartementet

Antarktis får bättre skydd

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 15:57 CET

För att bättre skydda den känsliga miljön i Antarktis har regeringen idag beslutat om en ny lag om Antarktis. Alla som vistas i Antarktis måste ha tillstånd till det. Vid miljöfarliga olyckor ska huvudman ansvara och åtgärder ska sättas in för att begränsa effekterna.

Detta är några av delarna i den nya lag som regeringen idag tog beslut om. Lagen grundar sig till viss del på de så kallade Stockholmsreglerna om miljöansvar i Antarktis som antogs vid Antarktisfördragets konsultativa möte i Stockholm 2005. Lagen grundar sig också i ett behov av översyn och modernisering av lagstiftningen om Antarktis.

- För bevarandet av Antarktis fina och orörda miljö är det här beslutet oerhört viktigt, säger miljöminister Lena Sommestad. Sverige har varit pådrivande internationellt för att få gemensamma regler för det här området och jag är stolt över att vi som ett av de första länderna i världen inför dessa regler i vår lagstiftning.


Kontakt:
Lena Berglund
Pressekreterare
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se

Johan Pettersson
Departementssekreterare
08-405 22 79
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs propositionen i sin helhet den 22 mars då propositionen överlämnas till riksdagen (http://www.regeringen.se/sb/d/108)