Verbaldigitalius AB

Anteckningar i telefonsamtalet blir till blindskrift

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2008 19:00 CEST

Från och med första oktober kan Teletal erbjuda blindskrift till sina kunder. Synskadade som utnyttjar Teletals anteckningsstöd kan få anteckningarna hemskickade i form av punktskrift. Tjänsten Teletal, stöder människor som är funktionsnedsatta och som på grund av sin funktionsnedsatthet har svårt att använda telefonen. Teletal finansieras av Post- och telestyrelsen. Tjänsten är kostnadsfri att använda.

Tack vare att Teletal nu erbjuder anteckningar i blindskrift, kan människor med nedsatt syn få anteckningar i ett format som efterfrågats.

Det innebär att en tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalen rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal.

  • Teletal erbjuder talstöd för personer med otydligt tal. Tolken finns då med under samtalet och förtydligar vad som sägs, vid behov. Bemötandet blir ofta bättre när Teletal är med under samtalet.
  • Teletal erbjuder läs- och skrivstöd för personer med läs- och skriv- svårigheter. Tjänsten kan hjälpa till med att föra minnesanteckningar under telefonsamtal. Efter genomfört samtal postar, faxar eller e-postar Teletal anteckningarna till personen som begärt stödet. Blindskrift kan erbjudas.
  • Tjänsten erbjuder även minnesstöd för personer som kan ha svårt att komma ihåg vad som är viktigt att få sagt under ett samtal. Tolken hjälper då den funktionshindrade med påminnelser, förtydliganden och med att hålla en röd tråd under samtalet. Dessa samtal förbereds alltid i förväg, om det är den uppringande som har behov av stöd.

För mer information vänligen kontakta:

Bengt Olsen
Teletal
0520-800 02
07069-808 00

Robert Hecht
Post- och telestyrelsen
08-678 58 91