Smittskyddsinstitutet

Antibiotikaförbrukning och -resistens hos människor och djur

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 09:19 CEST

Inbjudan till presseminarium torsdag 3 juni kl 10.30


Plats: Smittskyddsinstitutet, Gard-aulan, Nobels väg 18, Solna

Antibiotikaförbrukningen och antibiotikaresistensläget hos människor och djur presenteras för andra året av STRAMA, Smittskyddsinstitutet (SMI) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i den gemensamma rapporten SWEDRES/SVARM.

Sverige har jämfört med andra länder överlag ett bra läge. Den svenska strategin inom human- och veterinärmedicin har varit framgångsrik – hittills. Men i årets rapport, SWEDRES/SVARM 2003, finns statistik som ger anledning till oro.

Några exempel på aktuella problem:

· Antibiotikaresistenta stafylokocker inom humansjukvården fortsätter att öka. Det är nu uppenbart att smittan oftast är inhemsk.
· Onödig användning av antibiotika med brett spektrum i svensk sjukhusvård.
· Bland djur har nya typer av resistens påvisats hos bakterier som ger diarré och lunginflammation.

Vid seminariet kommer dessa och andra problem att presenteras och kommenteras. I takt med att antibiotikaresistens ökar så minskar våra möjligheter att behandla infektionssjukdomar. Detta gäller både människor och djur. SVA, SMI och STRAMA samarbetar därför kring frågor om resistens och användning av antibiotika.

Eftersom vi bjuder på kaffe och bulle är vi tacksamma för anmälan till kristina.lundh@smi.ki.se

Rapporten för 2003 kommer att finnas tillgänglig vid seminariet, och från kl. 15.00 samma dag också på webbplatserna www.sva.se, www.smittskyddsinstitutet.se och www.strama.org

För information kontakta:

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Anders Franklin
Avd. för antibiotika, 018-67 42 69
Christina Greko
Avd. för antibiotika, 018-67 43 37
Gudrun Orava
Avd. för marknad & information
018-67 42 02 eller 070-962 03 42

Smittskyddsinstitutet (SMI) och STRAMA

Otto Cars
STRAMA 08-457 2385
Kristina Lundh
STRAMA 08-457 2367
Birgitta Brink
SMIs informationsavdelning
08-457 2326 eller 070-267 23 26