Citycon

Antidiskrimineringsarbete med konsten som verktyg

Press Release   •   Sep 02, 2010 11:00 CEST

Nu kommer den andra uppdateringen av Street Corner Talking, ett offentligt konstverk av konstnärerna Thomas Liljenberg och Bo Samuelsson för Kista Galleria.

Street Corner Talking är ett föränderligt text- och ljusbaserat konstverk på en 16 x 4,5 meter stor glasvägg i hörnet av Kista Galleria mot Jan Stenbecks torg. En bärande idé i Street Corner Talking är att verket skapas i dialog med omgiv-ningen. Texter och bilder för konstverket produceras och uppdateras därför i samarbete med inbjudna organisationer, föreningar och boende. Med sitt unika arbetssätt öppnar Street Corner Talking för nya möjligheter där konsten kan spegla och delta i produktionen av plats.

VERNISSAGE
Välkommen till vernissage torsdagen den 2 september kl. 19.00. Då är det premiär för den senaste uppdateringen, vilken har utvecklats i samarbete med Byrån För Lika Rättigheter i Kista. Byrån är en antidiskrimineringsbyrå som bland annat arbetar med att ge råd och stöd till individer som upplever sig utsatta för diskriminering. Konstnärerna kommer att medverka vid vernissagen tillsam-mans med representanter från Byrån och Kista Galleria.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Linda Estenthal, Marknadschef, Telefon +46 (0)70-290 42 55, E-mail: Linda.estenthal@kistagalleria.se

Thomas Liljenberg, konstnär, Tel:0708-466403
Bo Samuelsson, konstnär, Tel:076-2766675
E-post: info@kistaartcity.com
www.streetcornertalking.info

____________________________________________________________________________________

Kista Galleria förvaltas och utvecklas av egen anställd personal, vilket är unikt i branschen. Efter en investering på 800 miljoner kronor, invigdes nya Kista Galleria i november förra året med 25 procent större ytor. Utmärkande är Sveriges största Food Court med 20 restauranger, Kids Court med allt för barn och barnfamiljer, 11 biosalonger och 166 hotellrum. Öppettiderna är 10-21 måndag till söndag. Kista Galleria har 2 100 inomhusparkeringsplatser och är sedan öppnandet ett av Sveriges mest framgångsrika köpcentrum med nästan 1,5 miljoner besökare per månad. Kista Galleria ägs till lika delar av Länsförsäkringar Liv Försäkringsbolag och Vital Forsikring ASA. Förvaltningen sköts avKista Galleria KB.