Skånes Idrottsförbund

ANTIDOPINGKONFERENS I MALMÖ DEN 25 MAJ PÅ MALMÖ ARENA HOTEL

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 10:27 CEST


Det slog ner som en bomb i Seoul 1988 när den kanadensiska 100 meterslöparen Ben Johnson ertappades med förbjudna substanser i kroppen. Han hade fuskat sig till att bli världens snabbaste idrottare. Idag, knappt trettio år senare, är kampen mot dopingmedel en del av vardagen för idrottsrörelsen.

-Det tillhör idrottens logik att vi gläder oss över en juste seger där förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder, säger Caj-Åke Andersson, vice ordförande Skåneidrotten.

Sedan en tid tillbaka samverkar Skåneidrotten med en rad organisationer för att skapa bättre förutsättningar för ett hälsosamt idrottande även utanför idrotten.

-Verkligheten har förändrats, förr skedde all idrott i det ideella föreningslivet men idag idrottar många utanför den samlade idrottsrörelsen eller både i och utanför densamma, fortsätter Caj-Åke Andersson. Vi vill ta vårt ansvar som idrottsrörelse och gör det bland annat genom att informera om att doping inte längre enbart är ett idrottsproblem utan ett problem för hela vårt moderna samhälle.

Han berättar vidare att det är lätt att tänka i banor som att det är vuxna män med tveksamt förflutet som knaprar otillåtna tabletter för att bli så stora som möjligt. Men med förändrade kroppsideal blir det allt vanligare att leta genvägar till den perfekta kroppen. Det var en av faktorerna till att samverkan ”Skånsk Antidoping” startade mellan Skåneidrotten, Polisen, Tullverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och endokrinologen på SUS, Kommunförbundet Skåne, Malmö Högskola, Malmö Stad och Kristianstad kommun. Dopingproblematiken är inte längre enbart är en idrottsfråga utan snarare något som är på väg att bli ett stort samhällsproblem och det är viktigt att ta tag i den växande problematiken omgående.

-Tyvärr kan jag, som före detta polis, se ungefär samma utveckling kring användning av dopingpreparat som när narkotikan fick fäste i samhället. Vi borde lära oss av vår historia och se till att vi förebygger och informerar på bästa sätt. Varje person som faller i missbruk är en förlust för samhället oavsett vilket preparat vi pratar om.

Nätverket Skånsk Antidoping bjuder in till en konferens den 25 maj i Malmö med en högklassig föredragarlista. Ämnesexperter i allt från hur man förebygger till hur missbruksvård och behandling kan ske på bästa sätt.

Här kan du läsa mer om konferensens program & föreläsare.

För mer info:
Caj-Åke Andersson, Tfn: 070-5471854
Vice ordförande Skåneidrotten
 

Skåneidrotten - en kraftfull resurs för vinnande samspel!