Abbott

Antikropp effektiv vid psoriasisartrit

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 11:47 CEST

Patienter med psoriasisartrit förbättrades snabbt med reumatikermedicinen Humira, en antikropp som binder till det inflammatoriska proteinet TNF-alfa. Symtom från huden minskade betydligt, liksom smärta och värk i lederna. Det visar en ny fas III-studie.

Resultaten från en fas III-studie visar att patienter med aktiv psoriasisartrit fick väsentligt minskade symtom i både leder och hud efter behandling med Humira. Studien, som presenteras på årsmötet i American College of Rheumatology (ACR), fann att:

42 procent av patienterna uppnådde minst 90 procents minskning av psoriasisaktiviteten (upphöjda röda hudpartier täckta med tjocka, silvervita fjäll) efter sex månaders behandling.

23 procent av patienterna fick 70-procentig förbättring av artriten (ledsmärta och ledinflammation) under samma period.

- Resultaten är viktiga för de patienter som lider av både led- och hudsymtom vid psoriasisartrit men också betydelsefulla för både reumatologer och dermatologer, säger docent Per Engervall, medicinsk chef på Abbott i Sverige.

Ungefär 10 000 personer i Sverige har psoriasisartrit.

Abbott kommer i slutet av året lämna in ansökan om godkännande för behandling av psoriasisartrit till den europeiska läkmedelsmyndigheten, EMEA.

Artrit - respons
I Humira-gruppen förbättrades artritsymtomen snabbt; 27 procent av patienterna uppnådde en 20-procentig förbättring redan efter 2 veckor (jämfört med 6 procent i placebogruppen). Efter sex månaders behandling med Humira uppnådde 23 procent av patienterna en 70-procentig förbättring (jämfört med 1 procent i placebogruppen). 39 procent av Humira-gruppen uppnådde en 50-procentig förbättring av symtomen i lederna (jämfört med 6 procent i placebogruppen).

Psoriasis - respons
42 procent av patienterna som behandlades med Humira, uppnådde minst 90 procents förbättring av psoriasissymtomen, enligt Psoriasis Area and Severity Index (PASI), efter sex månader. 59 procent av patienterna uppnådde PASI 75 (en 75-procentig förbättring), jämfört med en procent av patienterna som fick placebo.

Biverkningar
Förekomsten av biverkningar var jämförbar för Humira och placebo. Bland de patienter som fick Humira var de vanligaste biverkningarna (och som drabbade minst fem procent av patienterna) övre luftvägsinfektion, sjukdomar i näsa och svalg, lokala reaktioner på injektionsplatsen, huvudvärk och högt blodtryck. Humiras säkerhetsprofil i psoriasispopulationen var likvärdig den som observerats i tidigare studier med patienter som har reumatoid artrit.

Fakta om studien
Placebokontrollerad dubbelblind studie med 313 vuxna personer med aktiv psoriasisartrit (definierat som minst tre svullna leder och minst tre ömmande leder) som inte hade blivit förbättrade av behandling med NSAID-preparat. Patienterna fick 40 mg Humira eller placebo via spruta varannan vecka.

Effektiviteten bedömdes efter kriteriet ACR20 (20 procent förbättring av antalet ömmande och svullna leder samt andra kliniska mätmetoder). Sekundära faktorer var bland annat ACR50, ACR70 samt PASI (mäter psoriasissjukdomens utbredning och svårighetsgrad).

Om psoriasis och psoriasisartrit
Psoriasisartrit är en autoimmun sjukdom med symtom från både psoriasis, med upphöjda röda hudpartier och artrit med ledsmärta, ledinflammationer och seninflammationer. Om psoriasisartrit inte behandlas kan den utvecklas till en allt mer funktionshindrande sjukdom.

Psoriasis är en icke smittsam, kronisk hudsjukdom som kännetecknas av röda upphöjda hudpartier täckta med tjocka, silvervita fjäll. Mellan 10 och 30 procent som har psoriasis har också psoriasisartrit.

Om TNF-alfa
TNF-alfa står för tumörnekrotisk faktor alfa – ett kroppseget äggviteämne som i normala fall är viktigt för immunförsvarets funktion i kampen mot bakterier och virus. Men personer med reumatoid artrit och psoriasisartrit har förhöjda nivåer av TNF-alfa i lederna, vilket leder till inflammation och ledförstöring.

TNF-alfahämmare är biologiska läkemedel, antikroppar som minskar överskottet av TNF-alfa. Därmed påverkas cellernas produktion av inflammatoriska och vävnadsskadande ämnen och nedbrytningen av lederna bromsas upp. Humira är den enda helt humana antikroppen (har sitt ursprung enbart från människa, inte djur). Humira levereras i en förfylld spruta för att underlätta för patienterna att ta den själv. Sprutan är prisbelönt av Apoteket för sin patientvänliga utformning.

För mer information, kontakta Abbott:
Docent Per Engervall, medicinsk chef, 070-382 25 25
Rolf Carlsson, marknadschef, 070-605 67 79

Abbott Scandinavia AB har sitt huvudkontor i Solna och har ungefär 130 anställda i Sverige. Omsättningen är cirka 550 miljoner kronor. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; läkemedel, sjukhusprodukter och diagnostika.