Poa Pharma Scandinavia AB

Antisekretorisk Faktor mot inflammatoriska tarmsjukdomar när inget annat hjälper

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2012 20:35 CEST

Inflammatoriska tarmsjukdomar är ett omfattande begrepp och patienterna är inte en homogen grupp. Här återfinns sjukdommar som IBSUlcerös ColitCrohns och Menieres. I en ny artikel publicerad på Poa Pharmas websida, förklarar professor Ingvar Bosaeus fördelarna med Antisektorisk Faktor för patienter med Inflammatoriska tarmsjukdomar.

Det kroppsegna proteinet Antisekretorisk Faktor upptäcktes på Sahgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg av Professor Stefan Lange och Docent Ivar Lönnroth. I Sverige finns två medicinska livsmedel baserade på AF-upptäckten: SPC-Flakes® och Salovum®. De saluförs i Sverige av POA Pharma. 

Antisekretorisk faktor (AF) har även visat sig gynnsam för patienter med diagnosen kort tarm (Short bowel syndrome, SBS) 

- Effekten av AF-terapi i SBS med SPC-flingor är kopplad till intestinal längd. Ju kortare tarm, desto lägre effekt. Under dessa betingelser kan preparatet Salovum vara en bättre formulering, säger Ingvar Bosaeus.
- Man kan försöka AF behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom, där konventionell behandling inte är effektiv, säger Ingvar Bosaeus.

Ingvar Bosaeus undervisar i klinisk nutrition på läkarprogrammet och dietistprogrammet. Han handleder forskarstuderande vid avdelningen, och är också biträdande handledare för doktorander vid andra avdelningar inom Sahlgrenska Akademin.

Fokus på Ingvar Bosaeus forskning är klinisk nutrition, speciellt användning av olika metoder för kroppssammansättning inom klinisk nutrition samt effekter av nutritionsbehandling. Övrigt Ingvar Bosaeus är vetenskapligt råd i näringslära, Socialstyrelsen, vetenskaplig företrädare för Swedish Nutrition Foundation, vice ordförande i SWESPEN och ESPEN Faculty Member. 

Läs hela intervjun med Ingvar Bosaeus.

 

 

 

POA Pharma är en ny typ av läkemedels- och hälsoföretag; litet, snabbrörligt, lyhört med fokus på kompetens. POA står för Point Of Action, ”en Boutique health firm” en ny startpunkt för ett aktivt samspel med sjukvården till fromma för patienter och samhälle, ett drivhus där impulser och idéer växer och frodas och leder till bättre vård.